VOLG JE ROEPING

ROEPINGENZONDAG

21 April 2024
Hieronder tref je informatie, het gebed van 2024 en meer

Wat vraagt God van jou?

Het thema van de Roepingenzondag

Roepingenzondag 21 april 2024 heeft als thema: “Wat vraagt God van jou?”. God roept niet alleen op Roepingenzondag, maar het hele jaar door en Hij wacht op ons jawoord. Volg je roeping.

Wat is Roepingenzondag

Dit is de Zondag in de Paastijd waar in de liturgie van de H. Mis het Evangelie gelezen wordt van de “Goede Herder” (Joh. 10,11). Dit jaar valt Roepingenzondag op 21 april 2024.

Roepingenzondag is een van de twee bijzondere momenten in het jaar (het andere is de Roepingenweek) waarop we landelijk het onderwerp roepingen extra onder de aandacht brengen. Daar waar de Roepingenweek een landelijk initiatief is, komt Roepingenzondag wereldwijd in de hele Katholieke Kerk voor. Het valt op de vierde zondag van Pasen.

De Katholieke Kerk besteedt op Roepingenzondag aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe herders in de Kerk.

Werken aan je roeping

Je eigen persoonlijke roeping ontdekken is een zegen; je kunt ervoor bidden en het onderzoeken. God roept ieder van ons voor een eigen speciale missie in het leven. God verlangt ernaar dat wij Hem lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand.

Download de poster
Download het gebedsprentje
Download het campagnebeeld

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij, zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld
kan vervullen.
De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht en op uw eindeloze
barmhartige Liefde.
Amen.

Zuster Mary Amata Mueller
Dominicanessen van Sint Cecilia

Waar leidt God jou naar toe op de weg van het geloof?

Priester worden?

De priester is een man van God. Hij verkondigt de blijde boodschap van Gods liefde. Hij is er voor mensen en deelt in hun vreugde en verdriet. Hij viert de heilige Mis, vergeeft de zonden, doopt kinderen en volwassenen, zalft de zieken, viert huwelijken, begraaft de doden, hij wil voor allen een andere Christus zijn.

Roept Hij jou? Als die vraag in je leeft neem dan contact op met de priesteropleiding voor meer informatie, een kennismaking, een gesprek, nadere bezinning of oriëntatie.

Info en aanmelding
rector J. de Wit
rector@willibrordseminarie.nl
06 – 40 125 490
Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072 – 50 512 88


 

Het religieuze leven

Vraag je je wel eens af of het leven als zuster of broeder iets voor jou kan zijn? De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) kan je helpen bij het zoeken naar antwoorden.
Meer weten?
www.knr.nl/roeping
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
T. 073 6921321
e-mail: roepen@knr.nl


 

Permanent diaken of Catechiste

Permanent diaken gewijd worden om het dienstwerk van de Kerk en Gods boodschap van liefde voor te leven en uit te dragen?

Je door de Bisschop te laten zenden en mee te werken in catechese en pastorale zorg? In beginsel krijgt de diaken of catechiste een onbezoldigde aanstelling. In beperkte gevallen is een gehonoreerde aanstelling mogelijk.

Hoe loopt die weg? Om je voor te bereiden, volg je een theologische opleiding. Door studie en stage, gebed en gemeenschap groei je in geloof en verwerf je de nodige kennis en vaardigheden.

Hoe verken je de weg? Misschien is nog niet duidelijk waar de weg uitkomt en wil je eerst op verkenning zonder meteen een keuze te moeten maken.

Kom gerust eens kijken!

Meld je aan voor info en een eerste kennismaking, bij:Vicaris G. Bruggink
gbrugginkpr@gmail.com Studieleider diaken- en catechistenopleiding drs. D. Wienen
dwienen@tiltenberg.org St. Bonifatiusinstituut/ De Tiltenberg

Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
0252 345345

De verschillende mogelijkheden in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Jaarlijks aanbod – in november – om in aanraking te komen met je roeping

Wereldgebeddag om roepingen 20-21 april 2024 “Wat vraagt God van Jou?”

Om in eenheid met de Kerk te groeien in gebed en in dialoog met God

Voor een gedegen geestelijke onderscheiding en om beslissingen te nemen

Om Jezus aan het woord te laten en rust in je ziel te vinden