VOLG JE ROEPING

ROEPINGENWEEK

Initiatieven in het Bisdom Haarlem-Amsterdam
in de week van3 tot 7 november: het Hoogfeest van H.Willibrord

Draag Christus de wereld in

Wat is de Roepingenweek

De Roepingenweek is een van de twee bijzondere momenten in het jaar waarop we landelijk het onderwerp roepingen extra onder de aandacht brengen. Het andere moment is Roepingenzondag. Waar Roepingenzondag eerder gericht is op het bidden om roepingen, wil de Roepingenweek zich vooral focussen op het aanbieden van gelegenheden om je roeping te onderzoeken. 

Wanneer is de Roepingenweek?

De Roepingenweek vindt plaats in de week rond 7 november, het feest van Sint. Willibrord de patroon van onze kerkprovincie. Deze is dit jaar van 3-9 november. Op deze pagina tref je, zodra dit bekend is, het aanbod binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam voor het jaar 2024. Het thema van vorig jaar was: “Draag Christus de wereld in”.

Wat is een roeping?

Een roeping is de persoonlijke roep van God en het heeft te maken met de richting die je kan geven aan je leven. Er zijn dan ook verschillende soorten roepingen. Wil je deze onderzoeken? Hieronder tref je verschillende informatie, activiteiten en organisaties die hierbij kunnen helpen.

De verschillende mogelijkheden in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Jaarlijks aanbod – in november – om in aanraking te komen met je roeping

Wereldgebeddag om roepingen 20-21 april 2024 “Wat vraagt God van Jou?”

Om in eenheid met de Kerk te groeien in gebed en in dialoog met God

Voor een gedegen geestelijke onderscheiding en om beslissingen te nemen

Om Jezus aan het woord te laten en rust in je ziel te vinden