VOLG JE ROEPING

GETIJDENGEBED

Om in eenheid met de Kerk te groeien in gebed en dialoog met God

Een dialoog met God

Wat is het getijdengebed

Wie daaraan deelneemt, zet een gebeds­tra­di­tie voort die teruggaat tot de eeuwen voor Christus! Het getij­den­ge­bed wordt dage­lijks over de hele wereld gebe­den door pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen.

De verschillende mogelijkheden in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Jaarlijks aanbod – in november – om in aanraking te komen met je roeping

Wereldgebeddag om roepingen 20-21 april 2024 “Wat vraagt God van Jou?”

Om in eenheid met de Kerk te groeien in gebed en in dialoog met God

Voor een gedegen geestelijke onderscheiding en om beslissingen te nemen

Om Jezus aan het woord te laten en rust in je ziel te vinden