VOLG JE ROEPING

EUCHARISTISCHE AANBIDDING

Aanbod in het Bisdom Haarlem-Amsterdam
St. Bavokathedraal, St. Josephkerk en OLV Ter Nood

Onder de straalkracht van Gods liefde!

Wat is Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament?

In de H. Mis, het hoogtepunt van de dag, worden brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus. Tijdens de H. Mis ontvangen wij Hem in de H. hostie, maar tijdens de Aanbidding wordt deze geconsacreerde H. hostie (Jezus onder de gedaante van brood) op het altaar uitgesteld, zodat wij tijd met Hem kunnen doorbrengen.

Hoe moet ik bidden?

Bidden is spreken met God en luisterend bij Hem zijn. Zoals je spreekt met een vriend, behalve dat je niet hardop praat, maar in je hart. Soms is het moeilijk om God te horen, want ook Hij spreekt niet hardop.

 

Een manier om Hem te horen spreken is door de Bijbel te lezen, in het bijzonder het Evangelie (het deel van de Bijbel dat over Jezus gaat). Het Evangelie van elke dag is bijvoorbeeld te vinden in de boekjes “Dagelijks Brood” achterin de kerk.

 

Bij het biddend lezen kan je gebruik maken van de volgende stappen:

  1. Stel jezelf in Gods aanwezigheid. Maak rustig een Kruisteken en laat het tot je doordringen dat Hij hier voor je staat. Dank Hem voor Zijn aanwezigheid.
  2. Lees de tekst (bijv. het Evangelie van de dag) een aantal keer rustig door.
  3. Sluit je ogen en probeer de scène voor je te zien: de omgeving, de personen…
  4. Beeld je het verhaal in. Wat zegt Jezus? Wat doet Hij? Wat zeggen de omstanders? Wat doen ze? Als jijzelf een plekje in het verhaal zou hebben, wat zou jij dan doen?
  5. Praat in je hart met Jezus over alles wat je zo overweegt. Wat raakt je? Wat leer je van dit verhaal? Wat wil God jou vandaag met dit verhaal zeggen?

 

Het is ook mooi om in je gebed de volgende fases te doorlopen: stil worden, luisteren, aanbidding, smeking/dankzegging.

 

In de Eucharistische Aanbidding spreekt God tot ons. Niet met hoorbare worden, maar heel stilletjes in ons hart. En zelfs dan nog niet altijd, en niet wanneer wij het willen maar alles op Zijn tijd… Wees dus geduldig!

Waar vind ik de eucharistische aanbidding?

Op verschillende locaties in ons bisdom Haarlem-Amsterdam zijn er regelmatig gelegenheden voor Eucharistische Aanbidding. Vraag bij je eigen – of een nabijgelegen – parochiekerk of er gedurende de week Aanbidding plaatsvind.

Hieronder de vaste tijden voor Aanbidding bij de St. Bavokathedraal, de St. Josephkerk in Haarlem en bij het heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo.

Dinsdag
19:00 uur: H. Mis 
aansluitend Aanbidding
tot 20.30 uur

Woensdag
19.00 uur: H. Mis 
aansluitend Aanbidding
tot 20.30 uur

Donderdag
19:00 uur: H. Mis 
aansluitend Aanbidding
tot 20.30 uur

Woensdag
20:00-21:00 uur één keer per maand: XLT  (kijk hier voor data)

Vrijdag
09.00 uur: H. Mis (Mariakapel; ingang aan linkerkant van de hoofdingang) aansluitend Aanbidding

Zaterdag
16:00-17:00 uur

Ma t/m do en zaterdag * 11.45-12.45

Vrijdag*
11:45-18:00 uur

Vrijdag*
Elke 2e vrijdag van de maand: Meet & Greet the Lord voor jongeren van 16 tot 30 jaar.
Zie de Agenda van het heiligdom.

Zaterdag *
Eerste zaterdag van de maand
11.25 Rozenkrans
12.00 H. Mis
14.15-15.30 Aanbidding

Zondag *
15:00-15.45 Aanbidding

Tijdens de dagelijkse aanbidding van 11.45 tot 12.45 en op zondag van 15:00 tot 15.45 is er tevens biechtgelegenheid.

De verschillende mogelijkheden in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Jaarlijks aanbod – in november – om in aanraking te komen met je roeping

Wereldgebeddag om roepingen 20-21 april 2024 “Wat vraagt God van Jou?”

Om in eenheid met de Kerk te groeien in gebed en in dialoog met God

Voor een gedegen geestelijke onderscheiding en om beslissingen te nemen

Om Jezus aan het woord te laten en rust in je ziel te vinden